TUTORIALS

SOFTIMAGE XSI: ot modelirovaniia do animatsii
Oleg Shynkarov
SERIA: Мастер
ISBN: 5-94157-162-3
Year: 2002
Publisher: BHV

Digital Fusion v. 2.5
Oleg Shynkarov

(.pdf, rus)

Contents
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15 

Oleg Shynkarov|3D Artist
e-mail: art@shynkarov.com